KTKdigi – Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, tel. 556 821 076, ktk@ktk.cz
 
Menu

Jak naladit Set-Top-Boxy a televizory

Dále uvedený popis je určen zejména pro případy, kdy na SET-TOP-BOXu jsou již přednastavené programy a uživatel chce přidat nově zařazené TV programy do svého SET-TOP-BOXu.

STB Intek HD – C63CX

– nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače: Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme: -> Nastavení (úplně na konci vpravo) -> Nastavení systému [OK] -> Obnovit výrobní nastavení [OK] -> Vložit PIN rodičovského zámku (0000) -> [OK] Nyní vyčkáme cca 60 sec.
Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde ponecháme přednastavené údaje a potvrdíme Jdi! -> [OK]:

 • Jazyk: Český
 • Způsob vyhledávání: Automatické
 • Poměr stran TV: 19:9
 • Formát obrazu: Úplné zobrazení

Počkáme na konec ladění, pro uložení naladěných programů potvrdit „Uložit“ -> [OK].

STB Kaon SD

– nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače: Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme: -> Nastavení systému [OK] -> Tovární nastavení (vyhledat pomocí šipky nahoru) -> 2x [OK]

Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde nastavíme:

 • Jazyk: Česky
 • Typ obrazovky: Letterbox 4:3 (nebo pillarbox 16:9)
 • Hledání programů: Startovací frekvence

Počkejte na konec ladění, které trvá 2 – 3 minuty, pro uložení naladěných programů 3x [OK].

STB Kaon HD

– nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače: Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme: -> Nastavení systému [OK] -> Tovární nastavení (vyhledat pomocí šipky nahoru) -> 2x [OK]

Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde nastavíme:

 • Language: Česky – [OK]
 • Typ TV a obrazovky: 16:9 TV – plný obraz – [OK]
 • Hledání kanálů: Startovací frekvence

Počkejte na konec ladění, které trvá 2 – 3 minuty, pro uložení naladěných programů 3x [OK].

Videoukázka přeladění STB

STB HANDAN (všechny typy – SD, HD, PVR)

U Set-Top-Boxu Handan CV5000 (základní model bez displeje) doporučujeme před započetím opětovného ladění vypnout přístroj od napájení 230V na 2-3 minuty.

– nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače: Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme: -> Systémové informace [OK] -> Tovární nastavení (vyhledat pomocí šipky nahoru) [OK] -> Resetovat – Ano (nastavíme šipkou doprava) -> posuneme se šipkou dolů na řádek Spustit [OK]
Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde nastavíme:

 • Země: Česko [OK]
 • Jazyk: Česky [Exit]
 • Typ výstupu: Letterbox 4:3 (nebo 16:9 dle typu TV) [Exit]
 • Nastavení času: [Exit]
 • Spustit vyhledávání [OK]

Počkejte na konec ladění, které trvá 2 – 3 minuty, pro uložení naladěných programů [OK] a pak [Exit].

Technisat DIGIT MF4-K CXV

[MENU] na dálkovém ovládači -> Kanálové vyhledávání -> Rozšířené vyhledávání -> Vyhledávání v síti, zde nastavte:

 • Koncový kanál S22 (314)
 • Počáteční kanál S22 (314)
 • Přenosová rychlost 6900
 • Vyhledávací mód Všechny kanály
 • [Start vyhledávání] (vyčkáme naladění)

Následně pro režim prohlížení zvolit tlačítkem [EXIT]

Aktuální seznam programů: http://ktkdigi.cz/programova-nabidka

Obecně platí pro všechny STB: „V případě jakýchkoli problémů – nejdříve tovární nastavení a pak opětovně naladit“.

Postup naladění KTKdigi pro některé typy televizorů

DŮLEŽITÉ! Je li zvolen správný postup ladění, pak televitní přijímač naladí vždy všechny digitální programy!
Níže uvedené postupy zkrátí proces naladění, který by pak neměl trvat déle než cca 3-4 minuty.

Sharp

[MENU] na dálkovém ovládači -> TV -> Režim tuneru kabelové TV:

 • Země: česká republika
 • Kanály: OK
 • Vyhledat kanály: OK
 • ATV a DTV: OK
 • Režim vyhledávání: Přechod
 • Frekvence (kHz): 314000
 • Modulace 64QAM
 • Rychl symb (Ksym/s) 6900
 • ID sítě 0
 • Vyhledat -> OK

Následuje vyhledávání DTV programů a pokračuje ve vyhledávání ATV stanic (možno přeskočit).

Novější modely …

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> Automatická instalace:

 • Nastavení jazyka -> česky -> OK
 • Typ -> kabelový -> OK
 • šifrované stanice [ANO]
 • metoda vyhledávání [kanál]
 • počáteční kmitočet [314.0] MHz
 • ID sítě [500]
 • kvadraturní amplitudová modulace [64] QAM
 • kvadraturní amplitudová modulace [256] QAM
 • Spustit vyhledávání -> OK

Tovární nastavení lze aktivovat přes položku Nastavení -> Nulovat (obnova výchozích továrních nastavení) -> OK -> ANO

Sony

[MENU] na dálkovém ovládači MENU -> Nastavení -> Nastavení – > Digitální nastavení –> Digitální ladění -> Automatické digitální ladění -> START – kabelové

 • Rychlé ladění – ID auto – vyhledat podle kanálů (rychlé ladění)
 • Frekvence: 314 MHz
 • modulace: 64 (QAM)
 • symbolrate: 6900 (6.9 Msym/s)

Všechny služby -> START

Panasonic

Podmínkou, aby fungoval nebo se aktivoval DVB-C tuner, musí se v menu TV vybrat místo České republiky -> Finsko.

Uvedení to továrního nastavení

 • MENU (na DO) – Nastavení -> Nastavení systému -> expediční nastavení
 • Potvrdit 3x OK – následně Off/On (tlačítkem na TV)
 • Vybrat jazyk čeština
 • Vybrat země FINSKO (region např. Helsinky)
 • Režim vyhledávání – všechny kanály
 • POZOR – vyčkat na první skupinu programů a pak přerušit vyhledávání EXIT
 • Přejde na ladění DVB-T a analogu – ihned ukončit – EXIT na DO
 • Vybrat – DOMÁCNOST
 • MENU (na DO) -> Nastavení -> Menu ladění DVB-C – > automatické ladění
 • Režim vyhledávání – všechny kanály
 • Režim zobrazení – rychlý
 • Frekvence – 314 MHz
 • Přenosová rychlost – 6900
 • ID sítě – auto

START

Toshiba

Rychlé (první) nastavení

 • Jazyk: česky
 • Režim: doma
 • Země: česká republika
 • Režim Tuneru: kabel
 • Režim ladění: DTV
 • Typ vyhledávání: Rychle
 • Počáteční frekvence: 314.000 MHz
 • Koncová frekvence: 314.000 MHz
 • Modulace:  QAM 64
 • Rychlost symbolů: 6900 KS/s
 • ID sítě:   auto
 • Spustit vyhledávání: OK

Seřazení programů: Menu – Nastavení – Nastavení DTV – Kanály (označit OK) – přesunout na požadovanou pozici – OK uložit – exit

Starší modely TV  Toshiba

Volba vstupu přepnout na TV (aby se šlo dostat do menu ladění)

[MENU] na dálkovém ovládači MENU ->

 •  Země – Jiné (nebo Německo)
 • Jazyk OSD – Čeština
 • Režim tuneru – Kabel
 • Nyní zvolit – Kanály – OK
 • Automatické vyhledávání – OK
 • Režim vyhledávání – Plný

Vyhledat – OK (ponechat ladit – trvá cca 30 min), některé modely mívaly problém s programy se stejným SID u programu – řeší nový Firmware.

LG

[MENU] na dálkovém ovládači -> Možnosti:

 • Jazyk -> česky
 • Země: vybrat ‒ ‒ (dvě čárky) –  (u některých modelů je DVB-C tuner funkční až při výběru Finska, Švédska nebo Irska)
 • Kabelové TV – Uživatel
 • Nastavení -> Automatické ladění:
 • Vlastní ladění: Zap.
 • Frekvence: 314000
 • Symbolová rychlost: 6900
 • Modulace: 64 QAM
 • ID sítě: automaticky (nebo 0)
 • Počáteční frekvence: 314000
 • Koncová frekvence: 314000
 • Zrušit „fajfku“: Automatické číslování (jinak nepůjdou seřadit programy)
 • OK -> Start
 • Zavřít (po naladění DVB-C přeskočí TV na ladění analogové – lze zrušit)
 • RYCHLÉ – > OK

Samsung

MENU -> kanál

 • Anténa: Kabel
 • Země: česká rep. (PIN 0000 – čtyři nuly)
 • Automatické ladění: (nejdříve vyplnit hodnoty – krok 1. a pak ladit – krok 2.)

1. krok) Možnost vyhledávání kabelové sítě

 •  Počáteční kmitočet: 314000 kHz
 • Konečný kmitočet: 314000 kHz
 • Přenosová rychlost: 6900 Ks/s
 • Modulace: 64 QAM
 • ZPĚT

2. krok) Automatické ladění: vybrat tečku – > Kabel -> digitální … DALŠÍ

 • Režim vyhledávání : síť -> Hledat -> OK ( dokončit EXIT)

Philips

Na dálkovém ovládači „domeček“

 • Vybrat ikonku ozubeného kolečka – Nastavení
 • Zvolit – hledat kanály
 • Znovu nainstalovat kanály – země česká republika
 • Kabel DVB-C
 • Nastavení – Digitální kanály (překontrolovat zda je zvoleno ZAPNUTO)
 • Režim přenosové rychlosti zvolit – Ručně
 • Prohledávání frekvence – rychlé prohledávání
 • Potvrdit – HOTOVO
 • (po návratu na krok 3) – SPUSTIT)
 • Při dotazu na síťovou frekvenci nastavit 314.00

Krok 1 – ladí DVB-C – cca 3 minuty
Krok 2 – ladí analog – cca 3 minuty

Potvrdit – Dokončit

Grundig

[MENU] na dálkovém ovládači -> Zdroj TV signálu-> KABEL:

 • Země: česká republika
 • Auto vyhledávání kanálů
 • Způsob připojení: KABEL
 • Vyhledávání: DTV (popřípadě DTV & ATV)
 • Způsob vyhledávání: rychle
 • Frekvence: 314 (uložit)
 • ID sítě auto
 • Vyhledat -> OK

GoGEN

[MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK

 •  První instalace -> ANO -> OK
 • Vybrat jazyk -> česky
 • Země: vybrat  -> česko
 • Jazyk TXT -> západ
 • Hledat kódované -> ANO
 • OK -> spustit hledání  -> spustit automatické -> NE

Zpět na Instalace -> ruční skenovaní kanálů -> OK

 • Typ hledání -> Digitální kabel a analog
 • Frekvence: 314 MHz
 • Modulace:  64 QAM
 • Přenosová rychlost: 6900
 • Vyhledání sítě -> Aktivováno
 • OK -> spustit hledání

SENCOR

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> Prvotní nastavení – (heslo 0000)

 •  OSD -> česky
 • Režim nastavení -> domov
 • Země: vybrat  -> česky
 • Typ antény -> kabel
 • Auto hledání -> DTV
 • LCN -> vyp. (zap. znamená, že budou programy částečně seřazeny)

START

 • Typ hledání -> pokročilé
 • ID sítě: auto
 • Frekvence: 314000 kHz
 • Symbolová rychlost: 6900
 • START -> spustit hledání

Thomson

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> OK
Režim tuneru -> Kabel

 • Kanály: OK
 • Aut. hledání: OK
 • Země: česká republika – OK
 • Digital: OK
 • Režim skenování: Dopředu
 • Frekvence (kHz): 314000
 • Modulace 64QAM
 • Rychl symb (Ksym/s) 6900
 • ID sítě 0
 • Vyhledat -> OK
 • Exit na DO

JVC

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> OK

  • Kanály: OK
  • Aut. hledání: OK
  • Země: česká republika – OK
  • Digital: OK
  • Režim skenování: Dopředu
  • Frekvence (kHz): 314000
  • Modulace 64QAM
  • Rychl symb (Ksym/s) 6900
  • ID sítě 500
  • Vyhledat -> OK
  • Po ukončení hledání (cca 3 min) Exit na DO

RESET do továrního nastavení:

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> OK

 • Reset shop (heslo 1234)
 • Počáteční nastavení -> Česky -> OK
 • Země -> Česká republika -> OK
 • Režim tuneru -> Kabel
 • Typ kanálů -> Digitální
 • Vyhledat kanály -> Vyhledat

Finlux

[MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK
První instalace -> (potvrdit OK) -> First time installation (vybrat – Česky) -> OK
První instalace:

 • Země  Česko
 • Typ hledání – Pouze digitální (nebo dle potřeby)
 • Jazyk TX  – Západ
 • Hledat zakódované – ANO
 • Spustit hledání -> OK
 • Domácí režim -> OK

Automatické hledání -> NE

Pokračujte tlačítkem [MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK

 • Ruční skenování kanálů -> OK
 • Typ vyhledávání -> Digitální kabel
 • Frekvence -> 314.000 MHz
 • Modulace -> 64 QAM
 • Přenosová rychlost -> 6900
 • Vyhledávání sítě -> Aktivováno
 • Spustit hledání -> OK

Nyní vyčkat cca 2min (přijímač ladí dle tabulky NIT všechny programy)
Po naladění začne automaticky hrát.

BLAUPUNKT

[MENU] na dálkovém ovládači (DO) -> Automatické ladění -> OK

  • Země: česká republika
  • Typ ladění: DTV (jen digital)
  • Typ DAT: DVB-C
  • Druh scanování: Vyhledávaní NIT
  • ID sítě: 500
  • Frekvence (kHz): 314000
  • Modulace: 64QAM
  • Rychl symb (Ksym/s):  6900
  • Vyhledat -> OK
  • Po ukončení hledání (cca 3 min) Exit (Back) na DO

ChangHong

 • – MENU -> reset tovární nastavení
 • – vybrat jazyk OSD -> česky -> OK
 • – Kabel -> OK

– rychlý seznam

 • Frekvence 315 MHz
 • ID – automaticky
 • Symbolová rychlost – automaticky
 • Zaškrtnout všechny kanály
 • Typ služby – všechno (DTV)

ENTER -> OK -> OK

DVB-C počítačové karty

(+ individuální ladění)
Pozor! Jsou použité modulace QAM64 a QAM256

MUX=20 (kmitočet v kHz, QAM, Symbol Rate – programy) – Programy v MPEG-4/SD (nutný HD přijímač!)

PŘIPRAVUJEME na červen 2016, PŘIPRAVUJEME na listopad 2016

1=298000,256,6900 – 360TuneBox HD, Fashionbox HD, Docubox HD, Fighbox HD, Filmbox Arthouse
2=306000,256,6900 – Prima ZOOM HD, Prima LOVE HD, Smichov HD, Telka HD
3=314000,64,6900 NIT – KTK, LTV Plus, Universal Channel, JimJam, test1, test2, Eurosport 1, Eurosport 2
4=322000,256,6900 – Animal planet, Prima COOL, Prima ZOOM, TELKA, TVP1, TVP2, TVP info, Óčko GOLD, test3, Prima love, TV Barrandov, Barrandov Muzika
5=330000,256,6900 – Óčko Expres, TLC, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature, CNBC Europe, BBC World, TV5, Sport5, Fishing and Hunting, TV Regina, VTV4
6=338000,256,6900 – HBO HD, Nova HD, ČT1 HD, TV Fanda, FilmBox, Filmbox Family
7=346000,256,6900 – Kino Barrandov HD, Barrandov Plus HD, Nova Sport 2 HD, EroXXX, Erox HD
8=386000,256,6900 – ČT 24 HD, ČT art/:D HD, Fast&Funbox HD
9=394000,256,6900 – HBO, HBO3, HBO2, Cinemax, Cinemax2, Nova Sport 1, Sport2, ID Xtra
10=402000,256,6900 – Prima Cool HD, FANDA HD, Nova cinema HD, Barrandov TV HD, Spektrum Home
11=410000,256,6900 – Comedy Central Extra, MTV HD, MEZZO HD, Sport2 HD,  FilmBox PLUS, Filmbox Premium
12=418000,256,6900 – Viasat Nature/History HD, Prima HDAnimal planet HD, Spektrum HD, ENGLISH CLUB TV
13=426000,256,6900 – ČT:D / ČT art, ČT 2 HDČT sport HD,  ZDF HD, TV Paprika
14=434000,256,6900 – Zpravodajství, POHODA – RELAX, TV Smichov, ORF eins, ORF2, tv8, Mňam TV, France24, CCTV, Šlágr TV, test4
15=442000,256,6900 – Nova Sport 1 HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HDEXTASY TV HD
16=450000,256,6900 – Film Europe HD, TEST HD, Filmbox Extra HD, Kino Svět, test5, Discovery HD, HOROR FILM
17=458000,64,6900 – Leo TV, MTV, VH1, Discovery, Retro Music TV, POHODA – REBEL, Film+, Spektrum, Sport1, Disney Channel, Óčko
18=466000,64,6900 – AXN, AXN White, AXN Black, CS film/CS mini, Minimax, AMC, Prima MAX, Slušnej kanál, Mňau TV
19=474000,64,6900 – test6, TA3, STV1, STV2, Nova, Nova Cinema, Kino Barrandov, Barrandov Plus + SK rádia
20=482000,64,6900 – Prima, ČT1, ČT2, ČT1 SM, ČT24, ČT sport, Noe + CZ rádia

 
 
 
© 2008 KTKdigi – Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, tel. 556 821 076, ktk@ktk.cz