Plánovaná aktualizace STB KAON SD

Výrobcem byla uvolněna nová verze software (SW). Upozorňujeme klienty jenž si zakoupili tento model Set-Top-Boxu (STB) pro příjem KTKdigi na plánovanou aktualizaci. Při aktualizaci SW ve vašem STB dojde k úpravě, která zamezí přechodu STB do náhodného stavu s nápisem „Není signál“. Oznámení o nové aktualizaci programového vybavení STB se objeví na obrazovce. Doporučujeme řídit se těmito informacemi a případná nastavení potvrdit. Předpokládaný termín aktualizace byl stanoven na 2. května 2011.