Rozšíření programové nabídky KTK

Kabelová televize Kopřivnice rozšířila základní i rozšířenou programovou nabídku o 14 nových digitálních televizních programů včetně stanic v HD rozlišení. Prostřednictvím zásuvky KTK je možné přijímat více než 100 televizních a rozhlasových programů. Navýšení počtu přenášených stanic nemá vliv na výši měsíčních poplatků, ta se nemění. Pokud přidání nových programů neproběhlo u Vás doma automaticky, postupujte podle návodu k televizoru nebo SET-TOP-BOXu. Aktuální programová nabídka je na www.ktkdigi.cz/programova-nabidka.