Změny v distribuci digitálního televizního signálu

Kabelová televize Kopřivnice informuje uživatele služby KTKdigi (digitální vysílání v televizním kabelovém rozvodu), že v průběhu měsíce ledna a počátkem února budou probíhat v rámci české republiky rozsáhlé změny v distribuci digitálního televizního signálu. Tyto změny se dotknou i Kopřivnice. Naši zákazníci na svých SET-TOP-BOXech (případně televizorech) je zaznamenají jako oznámení o provedení aktualizace. V případě, že Váš přístroj bude požadovat potvrzení, zda má být aktualizace provedena, tak potvrďte ANO.

Vše proběhne automaticky, včetně naladění programů. Požadavek na provedení aktualizace se může opakovat i několikrát za sebou.

Informace týkající se průběhu a ukončení prováděných změn budeme zveřejňovat na našich stránkách www.ktkdigi.cz

Pokud máte otázky týkající se digitálního příjmu využijte možnosti vložit dotaz prostřednictvím ktkdigi.cz/technicke-dotazy.