Plánovaná aktualizace STB KAON SD

Výrobcem byla uvolněna nová verze software (SW v.26). Upozorňujeme klienty, jenž si zakoupili pro příjem KTKdigi tento model Set-Top-Boxu (STB), na plánovanou aktualizaci. Oznámení o nové aktualizaci programového vybavení STB se objeví na obrazovce s výzvou o potvrzení „OK“. Doporučujeme řídit se těmito instrukcemi a potvrdit výzvu tlačítkem „OK“. Následovat může aktualizace programů. Doporučujeme vyčkat na dokončení potřebné aktualizace a STB nepřepínejte ani nevypínejte. Termín spuštění aktualizace je 16. ledna 2012 dopoledne.