Připravovaná změna distribuce programů v KTKdigi

V průběhu měsíce srpna 2015 dojde k technickým změnám šíření programů KTKdigi. Budou vytvořeny nové programové multiplexy, na které budou postupně zařazovány nové programy. Převážně se bude jednat o HD programy. Chceme takto vyjít vstříc zvýšené poptávce po HD programech šířených v KTKdigi. Současně dojde k přesunu některých SD programů. Tyto nezbytné technické úpravy mohou způsobit potřebu opětovného naladění televizních přijímačů uživateli a na Set-Top-Boxech může docházet k aktualizaci programů. O připravovaných a prováděných změnách Vás budeme průběžně informovat. V případě potřeby opětovného přeladění přijímačů doporučujeme přečíst a použít postup uvedený zde -> www.ktkdigi.cz/navod