KTKdigi zařazuje Kino Barrandov HD a Barrandov Plus HD

Kabelova televize navýší programovou nabídku KTKdigi o nové programy ve vysokém (HD) rozlišení. 10. a 11. srpna budou přidány nové multiplexy ve kterých diváci KTKdigi naladí nové programy. Nové programové pozice budou připraveny také pro Smíchov HD a Telka HD. Souběžně také dojde k optimalizaci šířených SD programů. Programy (AXN, AXN Black, AXN White, AMC, Minimax a CS film) budou přesunuty z kmitočtu 394MHz do nově vytvořeného MUXu s parametry 466MHz/64QAM/6900SR . Některé televizní přijímače budou proto vyžadovat opětovné naladění. U většiny Set-Top-Boxů dojde k automatickému přeladění. Klientům doporučujeme držet se postupů správného naladění, který najdou zde – > Informace jak postupovat při ladění programů na Vašem SET-TOP-BOXu nebo televizoru.