Aktualizace přístroje KAON při nefunkčnosti kodovaných programů

1. Krok

Kontrola SW verze STB:
Tlačítko MENU na dálkovém ovládači -> Nastavení systému (potvrdit OK) -> (1x šipkou nahoru) Systémové informace -> (na pravé straně prostřední řádek) S/W : V01.01.20

2. Krok

Pokud je v STB software veze 19 nebo 20 (S/W: V01.01.19 nebo S/W: V01.01.21) pak má klient jiný problém s kartou další postup se jej netýká

3. Krok

Má-li STB ver.20 – musí STB naladit tímto postupem:
MENU na dálkovém ovládači -> Ruční hledání (potvrdit OK):
Frekvence: 490000 (nutno mačkat čísla na dálkovém ovládači)
Symbolová raychlost: 6875
Konst.: 64-QAM (ponechat)
Otočit: Auto (ponechat)
Síť: Vyp. (změna – původně Zap.)
Start hledání potvrdit tlačítkem OK (hledání trvá 8 sec) Naladí se dva nové TV programy:
– DVB-C TEST A/V
– Aktualizace STB
Potvrdit 3x tlačítkem OK (aby se tyto nové programy uložily)

4. Krok

Pokud na televizoru hraje PRIMA TV:
Vyhledá klient kanál S PRACOVNÍM NÁZVEM „Aktualizace STB“ (na obrazovce bude nápis Kódovaně)

Na tomto programu klient Set-Top-Box vypne a zapne (Off/On) – tlačítkem na dálkovém ovladači
STB po chvíli nahlásí, že našel nový SW. Potvrdime aktualizaci.

Dál se bude STB aktualizovat a po aktualizaci vyzve uživatele k potvrzení voleb:
1. Jazyk
2. Typ obrazovky
3. Hledání programů – Startovací frekvence – OK
Po opětovném naladění bude mít STB verzi SW 21 a naladěné všechny programy a též funkční RN a PN.