Změna ceny Základní a Rozšířené nabídky

Vážení zákazníci,

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. mění od 1. srpna 2016 ceny dvou služeb, které poskytuje svým zákazníkům. Po více než čtyřech letech jsme nuceni navýšit cenu Základní nabídky na 89 Kč a po sedmi letech cenu Rozšířené nabídky na 217 Kč. Všechny ostatní ceny zůstávají nezměněny.

K tomuto nepopulárnímu kroku nás vedou výrazné změny na televizním trhu, kdy některé komerční stanice začaly vyžadovat platby za přenášení svých programů i přesto, že jsou v pozemním vysílání volně dostupné. Dále pak stát zavedl nový poplatek do Státního fondu kinematografie, ochranné autorské svazy navýšily své požadavky a svůj vliv měla i celková inflace za předchozí období. Neboť za většinu programů Rozšířené nabídky provádíme úhradu v zahraničních měnách, promítla se významnou měrou i devalvace kursu koruny k EURO způsobená Českou národní bankou.

Upozorňujeme naše zákazníky, kteří mají uzavřenou smlouvu na odběr televizních služeb Základní a Rozšířené nabídky na dobu určitou (smlouva se závazkem), že podle platné legislativy mají v případě navýšení ceny možnost smlouvu s KTK předčasně ukončit.

Pokud máte jakékoliv dotazy či potřebu dalších informací, neváhejte a kontaktujte nás.

I přes toto cenové navýšení patří KTK mezi nejlevnější kabelové televize v Česku s ohledem na rozsah nabízených programů a kvalitu služeb. Věříme, že i nadále budete využívat služeb naší společnosti, které se snažíme udržovat na vysoké technické úrovni s osobním přístupem k zákazníkům.

Ing. Jan Bittner, jednatel

Důležité upozornění k bezhotovostním úhradám

Pokud provádíte úhradu poplatků KTK bezhotovostně, proveďte, prosím, příslušné změny u svého peněžního ústavu. Předejdete tak situaci, že dojde k automatickému zablokování služeb, které od naší společnosti užíváte.

Úhrada trvalým příkazem z běžného účtu
Úhradu změňte podle vyúčtování, které Vám zasíláme e-mailem. Pokud nedostáváte vyúčtování e-mailem (smlouvu jste uzavřeli před srpnem 2014), změňte výši měsíčních úhrady od srpna 2016.

Úhrada SIPO
Zkontrolujte, zda nastavení limitu pro úhradu SIPO na Vašem účtu máte v dostatečné výši. Často se stává, že zákazníci mají nastavený limit s rezervou jen několika korun a úhrada celého SIPO neproběhne, což může mít nepříjemné důsledky, pokud přes SIPO provádíte i platby za byt.

Úhrada inkasem z účtu
Ověřte, že limit pro inkaso z Vašeho účtu je v dostatečné výši. Pokud je limit v nedostatečné výši, úhrada inkasa neproběhne.