Ukončení distribuce programů Markíza, Doma a Dajto v České republice

Společnost MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. se rozhodla od 1. března 2017 zamezit přenosu programů Markíza, Doma a Dajto mimo území Slovenska. Od tohoto data by v žádné z programových nabídek kabelových televizí, satelitů nebo jiných poskytovatelů převzatého televizního vysílání v České republice neměly být tyto programy přenášeny. K tomuto kroku Markíza přistupuje, neboť nemá ošetřena autorská práva mimo území Slovenska.

Jako částečnou náhradu připravila MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. pro české diváky program Markíza International. Programová nabídka stanice Markíza International má stejnou programovou strukturu jako televize Markíza. K vidění jsou seriály, cestovatelská show, reality show nebo zpravodajství. V nabídce KTKdigi ji diváci mohou sledovat jak v Rozšířené nabídce, tak v nabídce Thematic HD.