TV stanice Rebel 2 Slušnej kanál ukončila vysílání

„Aktuální krizový stav, jenž notně oslabil, ne-li přímo vyřadil z provozu naše technické a personální zázemí
televize REBEL 2 – Slušnej kanál TV, a jehož obnovení by znamenalo nemalé finanční náklady spolu ve spojení s neadekvátními odměnami za užití předmětů ochrany, které jsme byli nuceni odvádět kolektivnímu správci Intergram a které zásadním způsobem ohrožují provoz a finanční soběstačnost našich hudebních televizí, zapříčinili vypnutí programu naší televize REBEL 2 – Slušnej kanál TV.“, uvedla TV stanice na svém FB profilu.