Rekonfigurace příjmové trasy digitálních programů DVB-C

Kabelová televize Kopřivnice informuje své zákazníky, že v polovině srpna bude probíhat rekonfigurace příjmové trasy digitálních programů DVB-C a přemísťování technologie pro digitální příjem do nových prostor. Tyto úpravy budou probíhat po dobu cca 2-3 dnů během dne i noci. Vyžádají si přerušení digitálního vysílání v rozvodu kabelové televize postupně na všech digitálních programech, neboť takto rozsáhlé změny není možné provádět zcela bez výpadků signálu. O přesných termínech provádění prací Vás budeme v předstihu 5 dnů informovat prostřednictvím vysílání VIDEOTEXTu a internetových stránek www.ktkdigi.cz. Po dobu výpadku bude možno sledovat základní analogovou nabídku. Za způsobené problémy se předem omlouváme a děkujeme za pochopení. KTK