Prima Comedy Central

Informuje naše diváky, že dojde k přerušení distribuce programu Prima Comedy Central z důvodu dořešení distribučních podmínek tohoto programu pro televizní kabelové rozvody. Našim zájmem je program nadále přenášet, avšak bychom byli neradi, kdyby se finanční nároky související s distribucí Prima Comedy Central přenesly na Vás, naše zákazníky. Děkujeme za pochopení.