Plánovaná aktualizace STB KAON SD

Výrobcem byla uvolněna nová verze software (SW). Upozorňujeme klienty jenž si zakoupili tento model Set-Top-Boxu (STB) pro příjem KTKdigi na plánovanou aktualizaci. Při aktualizaci SW ve vašem STB může dojít k úpravě některého parametru, které nemusí být na první pohled patrné nebo naopak změní některé funkce. Oznámení o aktualizaci programového vybavení STB se objeví na obrazovce. Doporučujeme řídit se informacemi na obrazovce a případná nastavení potvrdit, popřípadě zvolit požadovanou volbu. Předpokládaný termín aktualizace byl stanoven na 29. 11. 2010.