Plánovaná aktualizace STB KAON SD

Upozorňujeme klienty jenž si zakoupili tento model Set-Top-Boxu (STB) pro příjem KTKdigi na plánovanou aktualizaci software (SW). Každý systém se neustále vyvíjí a DVB-C umožňuje dálkovou aktualizaci SW v STB. Při aktualizaci SW ve vašem STB může dojít k úpravě některého parametru, které nejsou na první pohled patrné nebo naopak změní některé funkce. Oznámení o aktualizaci programového vybavení STB se objeví na obrazovce. Doporučujeme řídit se informacemi na obrazovce a případná nastavení potvrdit popřípadě zvolit požadovanou volbu. Předpokládaný termín byl stanoven na 13. 9. 2010.