Plánovaná aktualizace STB Intek

Výrobcem byla uvolněna nová verze software (SW v.5.6rc1). Upozorňujeme klienty, jenž si zakoupili pro příjem KTKdigi tento model Set-Top-Boxu (STB), na plánovanou aktualizaci. Oznámení o nové aktualizaci programového vybavení STB se objeví na obrazovce s výzvou o potvrzení „OK“. Doporučujeme řídit se těmito instrukcemi a potvrdit výzvu tlačítkem „OK“. V době aktualizace prosíme NERESTARTUJTE ani NEVYPÍNEJTE přijímač. Termín spuštění aktualizace je 13. srpna 2013 dopoledne.