KTK zpřehlední řazení stanic v KTKdigi

Kabelová televize plánuje změnit řazení jednotlivých kanálů ve své digitální kabelové televizi zavedením LCN (Logical Channel Numbering) což je automatické číslování kanálů. Tato funkce bude uplatněna se zavedením nového Set-Top-Boxu Intek HD-C63CX, který tuto funkci v režimu ladění očekává. Stanice budou na prvních pozicích seřazeny v tomto pořadí, ČT1, ČT2, Nova, Prima TV a KTK infokanál. Pro zbylé programy je naplánováno rozčlenění podle tematického zaměření. Obdobně jako nový Set-Top-Box mohou na zavedení LCN reagovat i některé z televizních přijímačů, které mají tuto funkci povolenou.

Sedm desítek kanálů je široká paleta, která si žádá vytvoření logického systému, v kterém se diváci snadno zorientují. KTK si to uvědomuje a připravuje v brzké době řešení. „V souvislosti s přibývajícím počtem televizních kanálů v nabídce digitální kabelové televize připravujeme změnu jejich řazení tak, aby lépe odpovídala jejich tematickému zaměření a byla pro diváka přehlednější.“