KTK připravuje rozšíření počtu přenášených programů

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. připravuje na podzim letošního roku zvýšení počtu programů přenášených v Rozšířené programové nabídce. Bude se jednat o dokumentární programy – Viasat Explorer, Viasat History, sportovní – Sport 5, přírodovědný – Animal Planet a erotický – Spice.

Rozšířená nabídka KTK je přenášena digitálně a podrobnosti o možnostech příjmu naleznete na www.ktkdigi.cz