Nahrávání na Set-Top-Boxech INTEK HD-C63CX

V případě využití tohoto Set-Top-Boxu pro záznam pořadů na externí záznamové médium (externí HDD), důrazně doporučujeme použití pouze externí HDD, ideálně s USB portem 3.0 s rychlým zápisem dat >40 MB/sec. Externí pevné disky (HDD) jsou pro záznam mnohem vhodnější než „USB flešky“. 

Zkušenosti uživatelů ukazují, že při použití starých, nekvalitních, reklamních a obecně pomalých flash disků především s USB 2.0 v průběhu záznamu dochází k chybám, přerušení či zamrznutí záznamu nebo přímo celého Set-Top-Boxu. Takováto nevyhovující záznamová média proto nelze pro spolupráci s STB Intek doporučit a případné problémy s nahráváním a záznamem nelze považovat za závadu na dodaném zařízení.